Subsidie provincie Overijssel

Toegevoegd op maandag 3 oktober 2016

PMPC

Subsidie provincie Overijssel

Bent u die bevlogen ondernemer in de vrijetijdssector die de verbinding aan durft te gaan? De provincie Overijssel zoekt ondernemers die samen met een partner nieuwe producten willen ontwikkelen en realiseren. Zo maken en houden we Overijssel aantrekkelijk. Samenwerken verdient meer!

Met de PMPC 2.0 (Product Markt Partner Combinaties) stimuleert de provincie Overijssel samenwerking met partners voor een gastvrijer Overijssel. De provincie Overijssel draagt tot € 50.000 bij aan uw vernieuwende initiatief. De aanvrager is een onderneming of organisatie binnen één van de volgende sectoren: Cultuur, Natuur, Zorg en Sport. Belangrijk is daarbij dat er sprake is van sectoroverstijgende samenwerking. Uitgebreide informatie over de PMPC 2.0 subsidieregeling, inclusief criteria, vindt u bij het subsidieloket van de provincie of via www.overijssel.nl . Hier kunt u ook de subsidie aanvragen. In 2016 kunt u uw aanvragen indienen tot 3 oktober, 19.00 uur.

 

Leader

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van het platteland.
LEADER subsidieert niet alleen, het wil ook helpen bij het ontwikkelen van plannen en projecten.
De filosofie is: mensen samenbrengen, het proces op gang brengen en stimuleren dat er dingen gebeuren.

Om gebruik te kunnen maken van LEADER moet je op het platteland van een LEADERgebied wonen of werken. In alle lidstaten van Europa zijn LEADERgebieden. In Nederland zijn twintig gebieden aangewezen. Daarvan zijn er vier in Overijssel. Het LEADERgebied Noord-Overijssel omvat de gemeenten Steenwijkerland, Zwartewaterland, Staphorst, Dalfsen, Ommen Hardenberg, en het buitengebied van Zwolle en Kampen (de

steden van Zwolle en Kampen zijn uitgesloten).

De 3 speerpunten voor het LEADERprogramma van Noord-Overijssel zijn:

  1. Jongeren en Onderwijs
  2. Vrijetijdseconomie
  3. Verbinden van de samenleving met de toekomst van landbouw en water

De LEADERperiode duurt tot en met 2020. Jaarlijks wordt de regeling 2 keer opgesteld: in de maanden maart en oktober.

Voor 2016 bestaat nog de mogelijkheid een project in te dienen tussen 1 oktober en 31 oktober.

Meer informatie over het indienen van een LEADER project is te vinden op http://netwerkplatteland.nl/leader-noord-overijssel