Workshops van het Finance event

Toegevoegd op vrijdag 6 januari 2017
Hét Finance event voor het Vechtdal  |  15 februari a.s.
View this email in your browser
 
 
Aanmelden: Klik hier om u aan te melden of mail naar info@ondernemershuisvechtdal.nl

U kunt zich aanmelden voor 2 van de 7
onderstaande workshops:

1. ALTERNATIEVE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN
Gewijzigde condities van traditionele financieringen en de opkomst van alternatieve financieringen zijn ontwikkelingen in de financiële sector. De Rabobank en Hendriksen Corporate Finance zijn graag bereid hun kennis met u te delen op dit specifieke en actuele vakgebied.
De inleiding wordt verzorgd door de heer Cor Jan Verkerk, adviseur Corporate Finance. Hij neemt ons mee in de diverse alternatieve financieringsmogelijkheden door verschillende fases in bedrijfsvoering, maar ook voor verschillende groottes van bedrijven.
De vele mogelijkheden die er zijn, vragen inzicht van de ondernemer. Iedere aanbieder heeft zijn eigen mogelijkheden en kenmerken. Cor Jan geeft diverse tips voor zowel de ZZP-er als de gevestigde MKB-bedrijven om een passende financier te vinden beginnend bij een goede analyse van het bedrijf en kredietbehoefte.
De Rabobank zal inzicht geven hoe de bank kijkt naar een financieringsaanvraag.

2. SUBSIDIES
De markt is continue in beweging en als ondernemer bent u altijd bezig om nieuwe kansen te benutten. Het ontwikkelen van nieuwe ideeën en producten kost tijd en geld. De overheid kan u hierbij helpen. 
Er zijn diverse subsidies die een flinke bijdrage kunnen leveren in de ontwikkel- en/of investeringskosten. Wist u bijvoorbeeld dat tot 50% gesubsidieerd kan worden wanneer u investeert in het energiezuiniger maken van uw pand? Ook R&D kosten kunnen tot 50% worden gesubsidieerd. Kortom, subsidies dragen bij aan het realiseren van uw plannen. In de workshop geeft Stendert de Vries van Top Level Punt aan welke subsidies voor u mogelijk zijn.

3. BEDRIJFSOVERDRACHT
U heeft hard gewerkt om uw bedrijf te maken tot wat het nu is. Maar er komt een tijd om zaken los te laten en het bedrijf over te dragen. 
Dat kan binnen de familie, aan het management of aan buitenstaanders. Hoe u het ook wilt, er zijn veel vraagstukken die op uw weg komen bij de overdracht. Hoeveel is mijn bedrijf waard en wie bepaalt dat? Aan wie wil ik mijn bedrijf overdragen? Wat ga ik doen met het geld dat ik ontvang voor mijn bedrijf? Hoe betrek ik mijn kinderen bij de overdracht en het vermogen? Vragen die een goede voorbereiding en het nodige denkwerk vergen. In deze workshop gaan Froukje Tinselboer van Vechtstede Notarissen en Henk Zwoferink namens de Rabobank nader op deze vragen in.
 
4. ARBEIDSONGESCHIKTHEID VERZEKERING & VERZUIMBEGELEIDING
Deze Workshop wordt verzorgd door Fizie en Univé. In deze workshop krijgt u alles te horen over arbeidsongeschiktheid van uzelf, verzuim en re-integratie van uw personeel.
Univé:
Bent u net voor uzelf begonnen? Dan komt er waarschijnlijk heel veel op u af. Zaken waar u misschien niet direct bij stil staat zijn de verzekeringen. En dan met name de verzekeringen van uzelf.  Wat als u arbeidsongeschikt wordt en uw inkomen wegvalt? Hoe gaat het dan met uw bedrijf? Hoe gaat het dan met uw gezin? Bent u al langer ondernemer dan heeft u dit vast goed geregeld en al lang in beeld. Maar wat is goed? En hoe lang is het geleden dat hier naar heeft gekeken? We leven in een snel veranderende tijd.
Fizie:
Als u als werkgever te maken krijgt met een zieke werknemer moet u van alles regelen. Er is veel wet- en regelgeving waar u voor de verzuimbegeleiding aan moet voldoen. Hoe gaat u daarmee om? Hoe zorgt u dat de verzuimbegeleiding effectief is en voorkomt u loonsancties? Wat mag u van een bedrijfsarts verwachten? Op al deze vragen krijgt u een antwoord in de praktische Workshop Verzuim en Wetgeving.

      
5. BEDRIJFSOVERDRACHT, FINANCIËLE PLANNING & PENSIOEN
In deze workshop zullen de onderwerpen bedrijfsoverdracht/financiële planning en pensioen aan bod komen. ALFA Accountants en Adviseurs, ABC pensioen en Dion nemen u mee in de mogelijkheden en oplossingen die vandaag de dag mogelijk zijn. 

ALFA Accountants en Adviseurs:
Voor veel ondernemers is het bedrijf hun pensioen. Maar hebt u na de overdracht voldoende middelen beschikbaar? Kunt u met het vrijgekomen vermogen in uw oude dag voorzien? Hebt u uw financiële huishouding ook na uw pensioen in beeld? En wat als u uw opvolger wilt voorthelpen en een deel van het vermogen achter wilt laten in de onderneming? Financiële planning is een goed hulpmiddel om u meer rust te geven over uw toekomst. In deze workshop zal ALFA u meenemen in de mogelijkheden van financiële planning.
ABC pensioen
Vervolgens zal ABC pensioen het onderwerp: de DGA en en zijn eigen pensioen behandelen. De vraag: 'Wat moet ik als DGA doen met mijn (Eigen Beheer) Pensioen?' zal behandeld worden evenals de impact van de Prinsjesdag maatregelen voor de DGA.
Dion
Tot slot zal Dion de vragen 'Wát moet ik (nu) doen met mijn werknemerspensioen?' en 'Hoe maak ik mijn pensioen duurzaam inzetbaar?' behandelen. 

6. JURIDISCHE VALKUILEN
Als ondernemer heeft u te maken met ingewikkelde wet- en regelgeving waarin het soms lastig is om helderheid te krijgen. Marquant Advocaten en Linde Notarissen zullen middels deze workshop verheldering geven over enkele belangrijke en aansprekende onderwerpen.
Linde Notarissen:
  • Ik kan niet terugbetalen: ben ik dan ook mijn huis kwijt? Hoe bescherm ik mijn partner?
  • Geld lenen van familie: wat is mogelijk en wat zijn de risico’s?
  • Financieren: hoe zit het met intellectueel eigendom?
Marquant Advocaten:
  • Veiligstellen van geldvorderingen
  • Borgstelling
  • Beslag op onroerende zaken
  • (Uitwinning) zekerheden

 

7. GRIP OP DE ZAAK
Als ondernemer bent u continu bezig om uw onderneming in de juiste richting te sturen. Hoe houdt u grip op uw onderneming? Heeft u de juiste stuurmiddelen in handen? Uw administratie wordt gedurende het gehele jaar bijgehouden. De cijfers zijn daardoor inzichtelijk. Wat zeggen deze cijfers? Weet u op basis van deze cijfers ook hoe en wanneer u moet bijsturen?

Inzicht geeft uitzicht!

Tijdens onze workshop wordt u meegenomen in de wereld van stuurgetallen. U krijgt na het volgen van de workshop inzicht in wat u nodig heeft om te kunnen sturen, hoe u om kunt gaan met geldstromen en welke stuurinformatie van belang is om uw koers (tijdig) aan te passen.


 

Aanmelden: Klik hier om u aan te melden of mail naar info@ondernemershuisvechtdal.nl

Hét Finance event voor het Vechtdal met praktische workshops boordevol informatie en bedrijfservaringen op het gebied van financiële ontwikkelingen en herkenbare casussen!

Oftewel:

“Wie zegt dat kennis duur is, vergist zich in de kosten van onwetendheid!”


Hoe blijft u bij in een wereld waarin de enige constante misschien wel ‘verandering’ is? Juridische, economische en sociaal maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Dit heeft invloed op de behoefte van uw bedrijf, de vraag in de markt én dus op uw financiële situatie.
 

Voor wie > Voor alle ondernemers die willen groeien 

Wanneer > 15 februari 2017, 14:30-17:00 uur

Locatie > Gemeentehuis Hardenberg

Workshops > Invulling wordt verzorgd door de partners van het Ondernemershuis voor het Vechtdal

14.30 uur >
Inloop

14.45 uur > 
Opening  
 
15.00-15.50 uur > 
Workshop 1 

16.10-17.00 uur > 
Workshop 2

17.00 uur > 
Afsluiting & borrel

Klik hier om u aan te melden of mail naar info@ondernemershuisvechtdal.nl
Het wordt bijzonder gewaardeerd wanneer u deze uitnodiging uitzet binnen uw netwerk! 
 
 
 
 
 
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list