Leren & Ondernemen

Leren van elkaar en profiteren van talenten. Hebt u een afstudeeropdracht of een stageplaats?

Vechtdal Projecten is dé plek voor het Ondernemershuis waar u projecten en opdrachten kunt inbrengen en laten uitwerken door studenten. Met het werken aan échte opdrachten kunt u deze studenten een boeiende leeromgeving bieden. Hierdoor wordt de binding van jong talent met de regio versterkt en de aansluiting op arbeidsmarkt vergroot. En in de vakoverstijgende samenwerking komen de mooiste ideeën enoplossingen tot stand.

De opdrachten worden uitgevoerd door studenten van Cibap, Deltion College, Saxion, Stenden en

Windesheim en waar nodig andere scholen in de regio. Zij worden hierin begeleid door professionals van de verschillende scholen. Daardoor kan voor vrijwel alle opdrachten, uit verschillende sectoren, een passende match gevonden worden. Denk bijvoorbeeld aan: marktonderzoek, communicatie, organisatie van evenementen of bijdrage aan innovaties.

Het Ondernemershuis en Vechtdal Projecten werken hierin goed samen.