Leren & Ondernemen

In de regio Vechtdal is er een groeiende behoefte aan goed geschoold personeel en aan het binden van jong talent met de regio. Vechtdal Projecten; een samenwerkingsverband van het Ondernemershuis voor het Vechtdal met het Deltion College, Alfa-college, Hogeschool Windesheim en de gemeente Hardenberg, voorziet in deze behoefte door opdrachtgevers te matchen met studenten in onze regio. Hierdoor leren studenten van echte opdrachtgevers en echte opdrachtgevers leren van studenten. Leren en ondernemen!

Waarom samenwerken met Vechtdal Projecten?
Heeft u als ondernemer of als ondernemersvereniging een relevant en urgent vraagstuk of idee? Wilt u iets laten onderzoeken, ontwikkelen of organiseren? En heeft u zelf niet de tijd of capaciteit om hiermee aan de slag te gaan? Leg dan uw projectvraag neer bij Vechtdal Projecten. Om te zorgen voor een juiste match, kijken onderwijsprofessionals naar uw vraag en naar de leervragen van studenten. Het is een echte win-win-situatie. De student leert van relevante betekenisvolle vraagstukken en kan in de praktijk kennis en ervaring opdoen. U als ondernemer krijgt de mooiste ideeën en oplossingen aangereikt, kunt uw werknemers van morgen mede opleiden en daar tegelijkertijd binding mee krijgen.

Dien uw projectvraag in
Heeft u een projectvraag waarvoor u graag samen wilt werken met studenten, of wilt u sparren over een idee? Neem dan contact op met projectadviseur Natascha van Zaanen via; info@VechtdalProjecten.com. Meer informatie over Vechtdal Projecten vindt u hier.