EFRO-subsidie voor Ondernemershuis voor het Vechtdal

Toegevoegd op donderdag 6 oktober 2016

Donderdag 6 oktober 2016

 

EFRO-subsidie voor Ondernemershuis voor het Vechtdal

 

Het Ondernemershuis voor het Vechtdal heeft een EFRO-subsidie van 360.000 euro ontvangen voor de uitvoering van activiteiten voor ondernemers tot en met 2018. Samen met betrokken partners organiseert het Ondernemershuis evenementen en activiteiten over kennis- en innovatievraagstukken. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan economische groei in de regio.

 

Het Ondernemershuis voor het Vechtdal is in oktober 2015 van start gegaan als verbindende plek voor succesvolle ondernemers in de regio. Door meer samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden op het gebied van kennisdeling, innovatie, onderwijs en financiering, wil het Ondernemershuis een bijdrage leveren aan economische groei. Dit doet het Ondernemershuis door ondernemers tijdens evenementen met elkaar in contact te brengen en kennis te bundelen. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met 15 partners, zoals Kennispoort, onderwijsinstellingen, niet-commerciële instellingen, overheden en bedrijven.

 

Betrokkenheid partners

Ondernemersadviseur Ramina Reefman van het Ondernemershuis: ‘Het afgelopen jaar hebben  zich nieuwe partners bij ons aangesloten. Wij zijn blij met de inzet en betrokkenheid van onze partners. Zij hebben de juiste kennis in huis om ondernemers verder te helpen met hun innovaties. Dat is goed voor de economische structuur en daar profiteren we uiteindelijk allemaal van.’

 

Individuele begeleiding

Het Ondernemershuis is er ook voor ondernemers met kennis- en innovatievraagstukken. Samen met experts van kennis- en onderwijsinstellingen of andere ondernemers helpt het Ondernemershuis deze ondernemers in een individueel traject op weg. Hiervoor worden via de Vechtdal Academie ook studenten ingezet.

 

Evenementen & activiteiten

In het afgelopen jaar heeft het Ondernemershuis maar liefst 13 evenementen en activiteiten voor ondernemers georganiseerd, zoals kennisbijeenkomsten en verdiepingsbijeenkomsten. Tientallen ondernemers zijn op weg geholpen op het gebied van subsidies of strategische en innovatievraagstukken, of zijn doorverwezen naar een van de kennispartners van het Ondernemershuis. Vooral ondernemers die actief zijn in de sectoren ‘high tech materials and systems’, ‘agri & food’, ‘health’ en vrijetijdseconomie weten het Ondernemershuis te vinden.

Ramina Reefman: ‘De komende periode staan weer veel activiteiten op het programma, zoals het Finance-event op 2 november, de Business Challenge op 24 oktober en 4 november en de Dag van de Ondernemer op 18 november, waar tevens de verkiezing voor de Starter en Ondernemers van het Jaar plaatsvindt.’

 

EFRO-subsidie

Voor de uitvoering van de activiteiten ontvangt het Ondernemershuis een bijdrage van 360.000 euro voor de periode 2016-2018 (120.000 euro per jaar) uit het operationeel programma EFRO Oost-Nederland. Dit subsidieprogramma is bedoeld voor structurele versterking van de economie, zodat meer MKB-bedrijven in deze regio meer omzet halen uit nieuwe producten.