LEADER Noord Overijssel

Toegevoegd op vrijdag 22 juli 2016

Wat is LEADER?

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van het platteland.
LEADER subsidieert niet alleen, het wil ook helpen bij het ontwikkelen van plannen en projecten.
De filosofie is: mensen samenbrengen, het proces op gang brengen en stimuleren dat er ook dingen gebeuren.

Voor wie is LEADER.

Om gebruik te kunnen maken van LEADER moet je op het platteland van een LEADERgebied wonen of werken. In alle lidstaten van Europa zijn LEADERgebieden. In Nederland zijn twintig gebieden aangewezen. Daarvan zijn er vier in Overijssel; Deze informatie gaat over het LEADERgebied Noord Overijssel. Het LEADERgebied Noord Overijssel omvat de gemeenten Steenwijkerland, Zwartewaterland, Staphorst, Dalfsen, Ommen Hardenberg, en het buitengebied van Zwolle en Kampen (de steden van Zwolle en Kampen zijn uitgesloten)

Om wat voor soort projecten gaat het in LEADER?

In de Lokale Ontwikkelingsstrategie voor LEADER Noord Overijssel zijn 3 speerpunten uitgewerkt:

Speerpunt 1: Jongeren en onderwijs

Het platteland moet ook in de toekomst interessant blijven voor jongeren om te wonen en te werken. Kennisontwikkeling en onderwijs spelen daarbij een belangrijke rol. We willen het onderwijs naar het platteland brengen. Met afstudeeropdrachten en broedplaatsen van jongeren met opdrachtgevers en onderwijs willen we op zoek naar innovatieve oplossingen waardoor:

            - jongeren na hun studie op het platteland willen blijven wonen en werken

            - er studieopdrachten of banen zijn voor jongeren

 

Speerpunt 2: stimuleren vrijetijdseconomie

Het talrijke, aantrekkelijke en kansrijke kleinschalig aanbod van de vrijetijdseconomie (toerisme) willen we meer verbinden door het stimuleren van samenwerking waardoor:

            - er nieuwe producten en diensten ontstaan

            - er nieuwe samenwerkingsstructuren ontstaan die nieuwe (buitenlandse) doelgroepen aan zich weten te binden

 

Speerpunt 3: verbinden van de samenleving met de toekomst van landbouw en water

We stimuleren landbouw die streeft naar het dichter bij elkaar brengen van productie en consumptie, van platteland en stad. Ook stimuleren we dat de bevolking zich bewust is van de noodzaak van een goed beheer van water: waterkwaliteit en waterkwantiteit. Klimaatverandering vraagt ons om anders omgaan met ons water.

We willen hiermee:

            - rendabele voedselketens met streekproducten

            - anders omgaan met water, voor veiligheid, maar ook om recreatief te gebruiken

Projectvoorwaarden

In ieder geval moet een project:

 

Meer informatie nodig? Neemt u gerust contact op.

LEADER-coördinator Noord Overijssel

Jan Boxum

p/a Gemeente Steenwijkerland

Postbus 162

8330 AD Steenwijk

0521-538748

06 13517347

jan.boxum@steenwijkerland.nl

 

Download de brochure