Innovatiekrediet voor MKB in Overijssel

Toegevoegd op zondag 24 januari 2016

Innovatiekrediet voor MKB in overijssel

Aanvraag 1 februari indienen

Ben jij als Overijsselse startup op zoek naar financiering om je eerste prototype te ontwikkelen? Ben je een innovatieve ondernemer en wil je (door)groeien? Zoek je hierbij financiële ondersteuning? Kijk dan naar de mogelijkheden van het Innovatiekrediet Overijssel.

Dit Innovatiekrediet is aantrekkelijk voor ondernemingen in Overijssel die een project willen financieren in een fase waarin de markt (investeerders of banken) het project nog niet (geheel) wil financieren.
Stimuleren van innovatie en versterken van de regionale economische structuur: Dat is het doel van 'Innovatiefonds Overijssel II' van de provincie Overijssel dat via leningen kansrijke businesscases kan ondersteunen. Ondernemers met goede plannen kunnen relatief eenvoudig deze financiering aanvragen.  

Wie kan een aanvraag indienen?
Mkb-bedrijven in de provincie Overijssel voor het uitvoeren van een project voor bijvoorbeeld de vernieuwing van producten, diensten en/of productieprocessen.

Welke financieringsvorm betreft het?
De financiering is een geldlening (Innovatiekrediet) tegen een vaste marktconforme rente voor het uitvoeren van een projectplan. Het Innovatiekrediet bedraagt maximaal 50% van de kosten van het project, heeft een omvang van minmaal € 25.000,- en maximaal € 75.000,- per aanvraag en een maximale looptijd van 7 jaar.

Voor welke investeringen is het Innovatiekrediet Overijssel bestemd?
Innovatiekrediet Overijssel is bestemd voor de uitvoering van activiteiten die voortvloeien uit het projectplan: Dit zijn alle kosten van de aanvrager die noodzakelijk zijn om het project uit te voeren en die zijn toe te rekenen aan deze activiteit. De aspecten waaraan het projectplan moet voldoen staan beschreven in het projectplan format dat u vindt op de website van PPM Oost. 

De focus van het project is gericht op de topsectoren HTSM, Kunststoffen & Chemie (waaronder de maakindustrie), Gezondheidszorg/Life Sciences of cross-overs die tot stand komen tussen de genoemde sectoren en de sectoren Agro-Food, Vrijetijdseconomie, Energie en Bouw.

Heeft u vragen over dit Krediet of wilt u Kennispoort Regio Zwolle voor uw aanvraag mee laten kijken? Neem dan contact op via innovatie@kennispoortregiozwolle.nl of 038-2022020.

Bekijk alle voorwaarden voor de aanvraag: www.ppmoost.nl