5 Inspiratietafels

Toegevoegd op woensdag 29 september 2021

Er gebeurt veel om ons heen; de consumentbehoefte verandert, digitalisering versnelt, circulariteit wordt belangrijker, personeel werven en behouden is een uitdaging en nieuwe verdienmodellen en jaarrond aanbod bieden kansen. Kortom: het is hoogtijd voor vernieuwend ondernemerschap in het Vechtdal. Doe jij mee? 

Themagerichte inspiratiesessies
We stimuleren kennisontwikkeling, aanbodontwikkeling en gezamenlijke vermarkting, om toekomstbestendig ondernemerschap te creëren en het Vechtdal tot een groene, gezonde en gastvrije bestemming te ontwikkelen. We doen dit met vijf themagerichte inspiratietafels, die georganiseerd worden door het Ondernemershuis voor het Vechtdal en Vechtdal Marketing, samen met het initiatief Vakschool 100% Gastvrij. Met de benen op tafel, in gesprek gaan met collega-ondernemers en met experts. Vooruitblikken op relevante thema’s en onderwerpen en aan de slag gaan met acties en projecten. Uitgebreide informatie over alle inspiratietafels vind je hier.
 
We hebben maximaal 12-15 plekken per sessie beschikbaar, meld je daarom snel aan. Voor vragen kan je terecht bij Anieke van Wijnen: 06-30998767 of anieke@ondernemershuisvechtdal.nl

MELD JE HIER AAN VOOR DE INSPIRATIETAFELS

Data en tijdstippen van de 5 inspiratietafels:

1. De digitale toekomst
Donderdagavond 14 oktober van 19:30 – 21:30 uur

2. Impact maken met persoonlijk gastheerschap 
Dinsdagavond 26 oktober 19:30 – 21:30 uur

3. Het belangrijkste kapitaal; je medewerkers
Woensdagochtend 27 oktober van 09:00 – 11:00 uur

4. Circulariteit als nieuwe norm
Dinsdagochtend 2 november van 09:00 – 11:00 uur

5. Samenwerken aan een jaarrond aanbod 
Dinsdagavond 9 november van 19:30 – 21:30 uur

Wil je graag meer informatie of heb je nog vragen? Neem dan contact op met Anieke van Wijnen, via anieke@ondernemershuisvechtdal.nl of 06-30998767.

We ontmoeten je graag!  Tot binnenkort.
Ondernemershuis voor het Vechtdal, Vechtdal Marketing
en Vakschool 100% Gastvrij