Subsidie Financieringsvouchers Mkb-ondernemingen Coronacrisis 2020

Toegevoegd op woensdag 12 augustus 2020

De Provincie Overijssel komt met een nieuwe subsidieregeling voor mkb-ondernemingen in Overijssel.

Betreft: Subsidie Financieringsvouchers Mkb-ondernemingen Coronacrisis 2020

Bestemd voor: Mkb-ondernemingen gevestigd in Overijssel

Waarvoor: Voor hulp bij het opstellen van een aanvraag voor één van de volgende steunmaatregelen of verruimde maatregelen van het Rijk: BMKB-C, GO-C, COL of KKC. De, in Overijssel gevestigde mkb-ondernemer, kan hiermee een externe adviseur inschakelen voor het opstellen van een aanvraag voor één van de steunmaatregelen. 

Voorwaarden zijn: 

De subsidie is maximaal 75% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, met een maximum van € 1.500,- per aanvraag. Voor meer informatie zie https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/financieringsvouchers-mkb-ondernemingen/