Coronavirus - informatie voor ondernemers

Toegevoegd op dinsdag 17 maart 2020

Veel ondernemers maken zich zorgen over de verspreiding van het Coronavirus in Nederland en daarbuiten, want de gevolgen zijn groot. Onderstaand vind je een overzicht van websites met relevante informatie voor ondernemers.  

Coronaloket van de Kamer van Koophandel - www.kvk.nl/coronaloket
Bij het coronaloket van de Kamer van Koophandel kun je terecht met al je ondernemersvragen rondom het coronavirus. Voor meer informatie kun je op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur ook bellen met het Kamer van Koophandel Adviesteam op 0800 21 17.

WW-uitkering bij werktijdverkorting (wtv) 
Heb je door het Coronavirus tijdelijk geen werk meer voor je personeel, dan kun je een vergunning aanvragen voor werktijdverkorting (wtv) bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Met deze vergunning kun je een tijdelijke werkloosheidsuitkering voor je werknemer(s) aanvragen. Het personeel blijft bij je in dienst. Meer informatie over deze maatregel lees je op www.ondernemersplein.kvk.nl/werktijdverkorting/.

BMKB voor bedrijven getroffen door coronavirus
De BMKB-regeling is verruimd om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. Je kunt de BMKB-regeling gebruiken voor een overbruggingskrediet of om het bedrag dat je rood mag staan (rekening courant-krediet) te verhogen. Het borgstellingskrediet is 75% van het krediet dat de financier geeft. Voor meer informatie en het aanvragen hiervan ga naar https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb

Financiële ondersteuning
Als jouw inkomen uit het eigen bedrijf te laag is om in het levensonderhoud te kunnen voorzien, kom je wellicht in aanmerking voor een Bbz uitkering(Bijstand voor zelfstandigen). Het Bbz is er onder andere voor gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen. Bijvoorbeeld als gevolg van de huidige corona-maatregelen. Voor meer informatie gaan naar https://www.rbzzwolle.nl/

(Uitstel) betaling van belastingen
Werkgevers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen als gevolg van het coronavirus, kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk niet te worden afgedragen. Dat liet het kabinet 12 maart weten in een brief aan de Tweede Kamer. Kijk op de website van de Belastingdienstvoor meer informatie.