Partners willen Ondernemershuis voor het Vechtdal verder uitbouwen

Toegevoegd op woensdag 3 april 2019

Sinds 2016 stimuleert en helpt het Ondernemershuis voor het Vechtdal ondernemers die willen innoveren. Dat gebeurt door het verbinden van ondernemers, kennisinstellingen en overheid op het gebied van kennisdeling, innovatie, ondernemerschap, onderwijs en financiering. Zo draagt het Ondernemershuis bij aan de verankering van bestaande bedrijven, een goed ondernemersklimaat en uiteindelijk economische groei in de regio. 

Ondernemersvragen

Ondernemers uit de regio die willen innoveren, weten het Ondernemershuis goed te vinden. In de afgelopen jaren namen ruim 1.000 ondernemers deel aan activiteiten van het Ondernemershuis. Zij konden kennis en ideeën opdoen of in contact komen met collega-ondernemers tijdens verschillende events. Vele ondernemers werden in een individueel begeleidingstraject geholpen met hun ondernemersvraag. Hierin werd veelvuldig gebruik gemaakt van de kennis en kunde die in de regio beschikbaar is. Ook bracht het Ondernemershuis een behoorlijk aantal ondernemers met een specifiek innovatievraagstuk in contact met kennisinstellingen en innovatieplatforms.

Partners

Het Ondernemershuis voor het Vechtdal werkt samen met een groot aantal partners, van ondernemers, gemeenten Hardenberg en Ommen, kennisinstellingen, ondernemersverenigingen tot en met innovatieplatforms zoals Kennispoort Regio Zwolle, Novel-T en Dutch Tech Zone. Ook voor de komende jaren hebben het bestuur en de partners hun handen ineengeslagen om het Ondernemershuis verder uit te bouwen. Zij blijven het Ondernemershuis de komende vier jaar ondersteunen.

“Positie verder uitbouwen”

Tijdens de bijeenkomst presenteerde Stendert de Vries van het Ondernemershuis de plannen voor de komende jaren. “We zijn blij dat onze partners het Ondernemershuis ook de komende jaren ondersteunen. Dat bevestigt dat we onze toegevoegde waarde hebben bewezen. We gaan verder op de ingeslagen weg om onze positie verder uit te bouwen. Daarbij zetten we met name in op persoonlijke begeleiding en advisering van ondernemers. Om de kracht van onze regio duidelijk te profileren willen we ons focussen op een aantal centrale en sectoroverstijgende thema’s die voor alle ondernemers relevant zijn. Denk aan de circulaire economie, het boeien, binden en ontwikkelen van medewerkers en de mogelijkheden die digitalisering en robotisering met zich meebrengen. Een goede samenwerking in de regio biedt veel kansen voor de ondernemers. Daarom werken we intensief samen met ondernemersverenigingen, industriekringen en innovatie- en ondernemersplatforms. Op die manier profileren we de regio Vechtdal optimaal in de omliggende regio’s”, aldus de ondernemersadviseur.