Clustercoördinatoren Ondernemershuis voor het Vechtdal

Toegevoegd op dinsdag 29 augustus 2017

HARRY ROETERT - clustercoördinator Agro&Food
Mijn naam is Harry Roetert, opgegroeid op een melkveebedrijf in Salland en na mijn opleidingen in Deventer en Wageningen gewerkt bij DLV Advies, het Innovatiesteunpunt Wageningen, Vrienden van het Platteland en (nog steeds) bij Stimuland. Bij Stimuland heb ik de afgelopen tien jaar als projectleider veel projecten opgezet en begeleid, waarbij bedrijfsontwikkeling van landbouwbedrijven richting duurzaamheid centraal stond. Duurzaamheid in de vorm van duurzame energie, duurzame bedrijfsvoering en innovatie.

Ik ben graag ‘sparringpartner’ voor ondernemende mensen, om hun plannen scherper te krijgen en stappen verder te zetten. In mijn rol als clustercoördinator Agro&Food bij het Ondernemershuis Vechtdal ondersteun ik vanuit een onafhankelijke positie agrarische ondernemers om stappen te zetten van een kansrijk idee naar realisatie. Dat kan individueel, maar ook in groepsverband. Voor vragen als: Is mijn idee kansrijk?  Is dit idee innovatief? Wie kan mij verder helpen mijn product te innoveren? Hoe kunnen we samenwerking opzetten? Welke subsidiemogelijkheden zijn er? kunt u bij mij terecht.

E-mail: harry@ondernemershuisvechtdal.nl
Mobiel: 06-13489110
LinkedIn

JOHN BAKKER - clustercoördinator Industrie
Mijn naam is John Bakker, 56 jaar geleden ben ik geboren in Hardenberg. Nagenoeg mijn gehele werkverleden bestaat uit dienstverlening aan en ondersteunen van ondernemers die ‘vooruit’ willen. Zo ben ik 18 jaar innovatieadviseur geweest bij Syntens, het voormalige innovatienetwerk voor het MKB. Ik was sparringpartner voor ondernemers op het gebied van vernieuwing en bedrijfsontwikkeling, kennismakelaar en organisator van bijeenkomsten, workshops en leren-van-elkaar kringen. Bij een kleine 2000 bedrijven heb ik een kijkje in de keuken kunnen nemen en daarmee veel ervaring opgedaan. Die ervaring zet ik nu graag in voor ondernemers in het Vechtdal.

In het Vechtdal is de sector industrie goed vertegenwoordigd. De basis is goed, maar ondernemers die met toekomst bezig zijn zien altijd mogelijkheden voor ontwikkeling en groei. En als clustercoördinator industrie ben ik er voor u om daarbij te ondersteunen en te versnellen.

Uw bedrijf ontwikkelen is een kwestie van denken en vooral doen. Het gaat om uw succes en het succes van de gehele industrie in het Vechtdal. Wat mij betreft blijven zo min mogelijk ontwikkelkansen op de plank liggen. Ik help daar graag mee met korte/effectieve klappen.

E-mail: john@ondernemershuisvechtdal.nl
Mobiel: 06-80090461 
LinkedIn 

ANIEKE VAN WIJNEN - clustercoördinator Health
Mijn naam is Anieke van Wijnen en met heel veel enthousiasme ben ik sinds juni 2017 begonnen met een leuke klus voor het Ondernemershuis voor het Vechtdal. Ik vervul de functie van clustercoördinator Health.

Momenteel ben ik werkzaam bij Vechtdal Marketing als gebiedsadviseur en breid ik mijn takenpakket uit met een uitdagende opdracht voor het Ondernemershuis voor het Vechtdal. Het meedenken en adviseren over productontwikkeling en innovatie, ondernemers en partijen met elkaar verbinden en het organiseren van inspiratiesessies is waar ik enorm enthousiast van word. Ik ga graag in gesprek met ondernemers en ben dan nieuwsgierig naar de toegevoegde waarde van het bedrijf, waarin is het bedrijf onderscheidend, welke koers wil het bedrijf varen en wat is de lange termijn doelstelling. 

Een bijdrage leveren aan het vergroten van het succes van ondernemers en de economische positie van het Vechtdal is mijn doel. Binnen de zorgsector liggen grote uitdagingen en kansen, dit biedt veel ontwikkelingsmogelijkheden voor ondernemers en organisaties binnen en buiten deze sector. Het inspelen op trends en ontwikkelingen is van groot belang om uw organisatie vitaal te houden. Voor vele sectoren is innovatie in de zorg kansrijk. Innovatie zorgt voor nieuwe bedrijvigheid in de sector en in het Vechtdal.

Innovatie in de zorg zet door, ook in het Vechtdal is het van belang om de zorgvraag te kunnen blijven beantwoorden. Er liggen enorm veel ‘zorgkansen’ voor ondernemers in het Vechtdal, dus laten we vooral aan de slag gaan en stappen zetten. Ik zie met veel enthousiasme uw vragen, ideeën en uitdagingen tegemoet!

E-mail: anieke@ondernemershuisvechtdal.nl
Mobiel: 06-30998767
LinkedIn