De kracht van mensen in je bedrijf

Organisator: Ondernemershuis voor het Vechtdal
www.ondernemershuisvechtdal.nl


Kosten: Gratis
Einddatum inschrijvingen: 19 februari 2018
Start activiteit: 19 februari 2018 om 15:00 uur
Stop activiteit: 19 februari 2018 om 18:30 uur

 

De kracht van mensen in je bedrijf

In deze tijden van snelle technologische ontwikkelingen, hoge verwachtingen van uw klanten en krapte op de arbeidsmarkt wordt het onderwerp ‘menselijk kapitaal’ steeds belangrijker. Merkt u dat ook? We zitten midden in de vierde industriële revolutie, ook wel Smart Industry genoemd. Tijdens het Smart Café voor de zomer bleek overduidelijk dat de menselijke factor doorslaggevend is voor succesvol vernieuwen. Ook de industriekringen geven aan dat het vinden, binden en boeien van medewerkers de hoogste aandacht verdient. Maar hoe pak je dat het beste aan, welke goede voorbeelden zijn er en hoe kun je als bedrijven van elkaar leren? Op deze bijeenkomst krijgt u bruikbare handvatten, nieuwe inzichten, tips en ervaringen van professionals en ondernemers.

Organisatie: Ondernemershuis Vechtdal en Kennispoort Zwolle in samenwerking met ‘De Pioniers, Krachtclub voor ondernemend Overijssel’ (initiatief van de Provincie Overijssel).

Programma

15.00: Inloop met koffie, thee en iets erbij

15.30: Wat gaan we doen? Intro en korte film, John Bakker, Ondernemershuis Vechtdal.

15.40 tot 18.00: Informatief en interactief programma met de volgende onderdelen:

Wat ziet de onderzoeker? Bij het ontwikkelen en benutten van de competentie van de medewerkers is de rol van de leidinggevende van doorslaggevend belang. Louis Celant van Hogeschool Windesheim, lectoraat sociale innovatie deelt zijn inzichten uit recent onderzoek.

Wat ervaart de adviseur? Wat werkt goed om betrokkenheid en vernieuwingsdrang van medewerkers te vergroten en weerstand tegen verandering te verkleinen? Frank Dekkers van IJsselkern Management en HR Solutions, begeleidt bedrijven bij verandering en ontwikkeling van leiderschap en bedrijfscultuur.

Wat doet de ondernemer? ‘Medewerkers willen veranderen maar niet veranderd worden’. Hilbert Wiechers van Wiechers Wonen (Pionier sociale innovatie) vertelt uit eigen ervaring hoe eigen initiatief, teamwork en klantgerichtheid leiden tot een hoge tevredenheid van de medewerkers, en daarmee ook van de klanten.

Wat ervaart u zelf? En uw collega-ondernemers? Het meeste leer je toch van elkaar. Daar gaan we mee aan de slag in kleine groepen door vragen en ervaringen uit de praktijk te delen met andere ondernemers. Plenaire terugkoppeling van opvallende praktijkervaringen en quotes.

Hoe gaat u verder? Erik Koldewey van het project sociale innovatie ‘De Pioniers, Krachtclub voor ondernemend Overijssel’ licht dit project toe en attendeert u op de mogelijkheden van Leren van Elkaar Kringen.

18.00: Netwerkborrel. Napraten en genieten van de prachtige woondesigns van Wiechers Wonen.

KOMT U OOK?

Meld u zich dan aan bij Lilian Wiggers van het Ondernemershuis: info@ondernemershuisvechtdal.nl.

 

U kunt zich niet meer aanmelden voor deze activiteit, omdat de inschrijftermijn verlopen is.