Agendaitems op 14 december 2022

Agro-Carrousel - Stikstof strippen, alternatief voor derogatie?EXCURSIE 14 DECEMBER  - STIKSTOF STRIPPEN, ALTERNATIEF VOOR DEROGATIE?

Het zal niemand ontgaan zijn dat er veel gaande is rondom derogatie en stikstof. Daarom organiseren wij vanuit het Ondernemerhuis Vechtdal, in samenwerking met Countus, SVP Stichting Vitaal Platteland en CCS Energie-advies, een Agro-Carrouselexcursie naar ondernemers die met hun technische innovaties inspelen op deze ontwikkelingen.

PROGRAMMA

09.30 uur Welkom op locatie Deventer
10.00 - 11.30 uur     Bedrijfsbezoek Hans Nijkamp, Oxersteeg 18 Deventer
12.00 - 13.30 uur Lunch met korte toelichting door:
Harry Roetert van Countus
Rene Cornelissen van CCS Energie-advies
Lambert Schulding van SVP
14.00 - 15.30 uur Bedrijfsbezoek Gerjan Roetert, Boxbergerweg 38 Wesepe
15.45 uur Sluiting programma

 

MELD JE HIER AAN!


WIE GAAN WE BEZOEKEN

Hans Nijkamp in Deventer
Melkveebedrijf met 200 melkkoeien en jongvee. In 2019 gestart met een mestvergister met een nageschakelde ammoniakstripper die ammoniumsulfaat produceert. Het biogas wordt via een biogasleiding geleverd aan enkele fabrieken in Deventer.

Gerjan Roetert in Wesepe
Melkveebedrijf met 200 koeien en jongvee op andere locatie in Diepenveen. Zij-aan-zij melkstal, 2x daags melken. In 2021 gestart  met een stikstofkraker van JOZ. Het is het eerste prototype dat samen met JOZ ter plekke verder wordt ontwikkeld. Daarnaast maken ze op hun bedrijf al geruime tijd geen gebruik meer van derogatie.

VOORAF AANMELDEN
Laat je informeren en inspireren tijdens deze gratis Agro-Carrouselexcursie. Je bent om 09.30 van harte welkom bij het melkveebedrijf van Hans Nijkamp, Oxersteeg 18 in Deventer. Voor een goede voorbereiding ontvangen we vooraf graag je aanmelding.

Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Diane Stap, Agro & Foodadviseur van het Ondernemershuis, 06-22 93 01 09, diane@ondernemershuisvechtdal.nl.