Agendaitems op 28 september 2021

Inspiratietafel - Circulariteit als nieuwe norm

Beste ondernemer,
Er gebeurt veel om ons heen; de consumentbehoefte verandert, digitalisering versnelt, circulariteit wordt belangrijker, personeel werven en behouden is een uitdaging en nieuwe verdienmodellen en jaarrond aanbod bieden kansen. Kortom: het is hoogtijd voor vernieuwend ondernemerschap in het Vechtdal. Doe jij mee? 

Themagerichte inspiratiesessies
We stimuleren kennisontwikkeling, aanbodontwikkeling en gezamenlijke vermarkting, om toekomstbestendig ondernemerschap te creëren en het Vechtdal tot een groene, gezonde en gastvrije bestemming te ontwikkelen. We doen dit met vijf themagerichte inspiratietafels, die georganiseerd worden door het Ondernemershuis voor het Vechtdal en Vechtdal Marketing, samen met het initiatief Vakschool 100% Gastvrij.
Met de benen op tafel, in gesprek gaan met collega-ondernemers en met experts. Vooruitblikken op relevante thema’s en onderwerpen en aan de slag gaan met acties en projecten. 
 
We hebben maximaal 12-15 plekken per sessie beschikbaar, meld je daarom snel aan. Voor vragen kan je terecht bij Anieke van Wijnen: 06-30998767 of anieke@ondernemershuisvechtdal.nl.

Data en tijdstippen van de 5 inspiratietafels:

2. Circulariteit als nieuwe norm
Innoveren in duurzame en schone productontwikkeling en circulaire businessmodellen. Het Vechtdal ontwikkelen als gezonde, groene en gastvrije regio. 

Datum: Dinsdagavond 28 september van 19:30 – 21:30 uur
Locatie: 
Nieuwe locatie van de Vechtdal Brouwerij, bij Natuurboerderij Lindehoeve aan de Koesteeg 4 in Dalfsen

Programma:

  • Update trends & ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden door Ondernemershuis Vechtdal,  adviseurs John Bakker en Guido Wapstra.
  • Met ondernemers in gesprek over hun ervaringen, kansen en uitdagingen. 
  • Presentatie Erik van Dijk, directeur KMVK (Green Key en Blauwe Vlag), over het belang van duurzaam ondernemen en de toegevoegde waarde van duurzaamheidskeurmerken. 
  • Tafelgesprek en aan de slag: welke individuele en collectieve activiteiten kunnen we oppakken om een gezondere en duurzame vrijetijdsbestemming te worden, op bedrijfsniveau en regionale schaal?

3. Het belangrijkste kapitaal; je medewerkers
Dinsdagavond 12 oktober van 19:30 – 21:30 uur

4. Impact maken met persoonlijk gastheerschap
Dinsdagavond 26 oktober van 19:30 – 21:30 uur

5. Samenwerken aan een jaarrond aanbod 
Dinsdagavond 9 november van 19:30 – 21:30 uur

Uitgebreide informatie over alle inspiratietafels vind je hier.

 
MELD JE HIER AAN VOOR DE INSPIRATIETAFELS

Wil je graag meer informatie of heb je nog vragen? Neem dan contact op met Anieke van Wijnen, via anieke@ondernemershuisvechtdal.nl of 06-30998767.

We ontmoeten je graag!  Tot binnenkort.
Ondernemershuis voor het Vechtdal, Vechtdal Marketing
en Vakschool 100% Gastvrij