Agendaitems op 26 oktober 2021

Inspiratietafel - Impact maken met persoonlijk gastheerschap
Beste ondernemer,
Er gebeurt veel om ons heen; de consumentbehoefte verandert, digitalisering versnelt, circulariteit wordt belangrijker, personeel werven en behouden is een uitdaging en nieuwe verdienmodellen en jaarrond aanbod bieden kansen. Kortom: het is hoogtijd voor vernieuwend ondernemerschap in het Vechtdal. Doe jij mee? 

Themagerichte inspiratiesessies
We stimuleren kennisontwikkeling, aanbodontwikkeling en gezamenlijke vermarkting, om toekomstbestendig ondernemerschap te creëren en het Vechtdal tot een groene, gezonde en gastvrije bestemming te ontwikkelen. We doen dit met vijf themagerichte inspiratietafels, die georganiseerd worden door het Ondernemershuis voor het Vechtdal en Vechtdal Marketing, samen met het initiatief Vakschool 100% Gastvrij.
Met de benen op tafel, in gesprek gaan met collega-ondernemers en met experts. Vooruitblikken op relevante thema’s en onderwerpen en aan de slag gaan met acties en projecten. 
 
We hebben maximaal 12-15 plekken per sessie beschikbaar, meld je daarom snel aan. Voor vragen kan je terecht bij Anieke van Wijnen: 06-30998767 of anieke@ondernemershuisvechtdal.nl.

Data en tijdstippen van de 5 inspiratietafels:

2. Impact maken met persoonlijk gastheerschap
Versterken van persoonlijk gastheerschap door tools en activiteiten te ontplooien.

Datum: Dinsdagavond 26 oktober van 19:30 – 21:30 uur
Locatie: 
Restaurant De Rheezerbelten, Grote Beltenweg 1b, Hardenberg 

Programma:

  • Patrick Polie, eigenaar Destinatie X, neemt je mee in de onderzoeksresultaten van ‘toekomstbestendig gastheerschap Vechtdal’ en de kansrijke vervolgstappen. 
  • Margé Hans, mede-eigenaar van De Rheezerbelten vertelt over het verschil maken met persoonlijk gastheerschap. 
  • Tafelgesprek en aan de slag: Welke 'WOW-momenten' in de customer journey kunnen we samen prioriteren en realiseren?  

3. Het belangrijkste kapitaal; je medewerkers
Woensdagochtend 27 oktober van 09:00 – 11:00 uur

4. Circulariteit als nieuwe norm
Dinsdagochtend 2 november van 09:00 – 11:00 uur

5. Samenwerken aan een jaarrond aanbod 
Dinsdagavond 9 november van 19:30 – 21:30 uur

Uitgebreide informatie over alle inspiratietafels vind je hier.

MELD JE HIER AAN VOOR DE INSPIRATIETAFELS

Wil je graag meer informatie of heb je nog vragen? Neem dan contact op met Anieke van Wijnen, via anieke@ondernemershuisvechtdal.nl of 06-30998767.

We ontmoeten je graag!  Tot binnenkort.
Ondernemershuis voor het Vechtdal, Vechtdal Marketing
en Vakschool 100% Gastvrij