Agendaitems op 19 maart 2020

Circulaire economie - circulair bouwen/wonen Hardenberg

In samenwerking tussen gemeente Hardenberg, Hibertad, Dijkhuis bouwteam van waarde, Rabobank, onderwijs, lectoraat circulaire economie Windesheim en het Ondernemershuis Vechtdal is een initiatiefgroep ontstaan die een impuls wil geven aan de circulaire economie en o.a. circulair bouwen en wonen in de gemeente Hardenberg. Het doel is een flinke beweging op gang te brengen.
De eerste meeting over dit onderwerp vindt plaats op: 

Wanneer:            do 19 maart 2020 om 9.00 uur
Locatie:              Hibertad, centrum voor volhoudbaarheid
Adres:                 Molensteen 5, 7773 NM Hardenberg
Einde:                 uiterlijk 10.30 uur

Agenda

- Ontvangst en kennismaking

- Schets achtergrond stimulering Circulaire Economie in gemeente Hardenberg (Vechtdal)

- Kort overzicht ambities en programma’s circulair bouwen, landelijk, provincie en regio (Zwolle)

- Verkennende ronde: in welke mate al te maken met circulair bouwen, hoe merkbaar, al betrokken of mee bezig?

- Korte brainstorm. Welke kansen zien wij hier voor versnelling van circulair bouwen? Welke belemmeringen? Welke stappen
  kunnen wij zetten? Welke accenten?

- Welke behoefte aan kennis en of netwerk is er bij de deelnemers? Inclusief uitleg CIRCO workshops en CIRCO Track bouw.

- Wie/wat missen we nog?

- Volgende datum focusgroep

We hopen dat dit zich gaat ontwikkelen tot een blijvend netwerk (focusgroep) dat zich inzet voor een versnelling van circulariteit in bouwen en wonen. En dat begint met een gezamenlijke gedachtewisseling over zaken als urgentie, mogelijkheden, kennisbehoefte, samenwerking, kansen en bedreigingen.