Agendaitems op 11 maart 2020

Workshop CIRCO-track vrijetijdseconomieVechtdal

De vrijetijdseconomie wordt geconfronteerd met een snel veranderende omgeving. Dit komt onder meer door de energietransitie en het toetreden van nieuwe spelers op de recreatiemarkt. Ook is er sprake van een kortere productcyclus en steeds sneller veranderende gastwensen en -verwachtingen. Het is belangrijk dat de sector daar passende oplossingen voor ontwikkelt. Nieuwe circulaire businessmodellen kunnen een andere blik geven op de vrijetijdseconomie en bovendien de band met bestaande gasten én nieuwe doelgroepen versterken. Het is nodig om het bedrijf aan te passen op toekomstige ontwikkelingen om continuïteit te waarborgen.

Actuele thema’s in deze branche zijn onder meer:
• Circulair bouwen en circulaire inrichting en hergebruik van constructiemateriaal en afval
• Het tegengaan van water- en voedselverspilling en de zin en onzin van verpakkingsmaterialen

Deze Track is speciaal bedoeld voor bedrijven die actief zijn in (de keten van) de vrijetijdseconomie, die (een onderdeel van) producten en diensten circulair willen maken en van elkaar willen leren.

In een circulaire economie worden hoogwaardige diensten geleverd en gaan producten langer mee, ze worden slim hergebruikt en gerecycled. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen. Tijdens de CIRCO Circular Business Design Track maak je kennis met de mogelijkheden van circulair ontwerpen en ondernemen, om antwoord te geven op de uitdagingen van een steeds veranderende omgeving. En dat doe je samen met je toeleveranciers. Je verkent kansen voor je eigen business en maakt een concreet plan voor implementatie. Voorbeelden zijn een circulair verblijf of dagrecreatie, het sluiten van de kringloop op een agrarisch bedrijf of toiletgebouwen circulair ontwikkelen.

De CIRCO Track bestaat uit drie ééndaagse workshops die plaatsvinden binnen een periode van vier weken. Samen met een inspirerende groep collega’s ontdek je nieuwe kansen en zet je circulaire business in gang!

Meer informatie en aanmelden